Privacy Beleid

PRIVACYBELEID  

 

Dit is het Privacybeleid van Yesu Curls. 

Yesu Curls vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

 

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het Privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 23 december 2020.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact-formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

VESTIGINGS- & BEZOEKADRES:

Homerusmarkt (Unit 31)

Alseidenstraat 20-38 te Almere 

Website: www.yesucurls.com

E-mailadres: yesucurls@gmail.com

KvK-nummer: 72521392

Telefoonnummer: telefonisch niet bereikbaar

Bereikbaarheid: Woensdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 uur (op afspraak)

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Yesu Curls en voor welke doeleinden? 

 

2.1 Gebruik van Yesu Curls website 

 

Cookies

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op onze Website bezoekt. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Yesu Curls gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

 

2.2 Social Media 

Yesu Curls is op verschillende social media te vinden, zoals Facebook en Instagram. 

Als u Yesu Curls volgt via social media of communiceert met of over Yesu Curls, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over Yesu Curls deelt via social media, kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die social media. Yesu Curls volgt zelf ook social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op social media over u. 

 

Yesu Curls kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van de Yesu Curls is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Yesu Curls bijhouden of en, zo ja, welke klachten er over Yesu Curls worden gedaan via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Yesu Curls;
 • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van Yesu Curls te analyseren en haar klantvriendelijkheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

 

2.3 Klantenservice van Yesu Curls 

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van Yesu Curls worden de volgende gegevens verwerkt. Deze gegevens worden bewaart zolang nodig is om u goed van dienst te zijn

 • E-mailadres;
 •  Telefoonnummer;
 • Inhoud correspondentie;
 • Naam, adres en woonplaats

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u. 

 

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Yesu Curls bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

 

Cookies
Yesu Curls hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes maanden. 

Klantenservice
Indien u contact opneemt met de Yesu Curls Klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons bewaard, zodat wij in de toekomst contact met u kunnen leggen. Wilt u dat deze gegevens verwijderd worden uit ons systeem kunt u een mail versturen naar info@yesu curls.com

 

Gegevens betreffende fraude en diefstal
Ten aanzien van gegevens betreffende fraude en diefstal hanteert Yesu Curls een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnen beleid van Yesu Curls, dan kunt u contact opnemen met Yesu Curls door een e-mail te sturen naar info@yesu curls.com

 

4. Aan wie verstrekt Yesu Curls uw gegevens? 

Yesu Curls kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden hierbij op als verwerker voor Yesu Curls. Yesu Curls draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Yesu Curls optreden als verwerker hebben een verwerkers overeenkomst met Yesu Curls afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Yesu Curls. 

 

Ook kan Yesu Curls diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen zijn dan betrokken bij het uitvoeren van een overeenkomst met u. Op het moment dat u gebruik maakt van een dienst, geeft u hier toestemming voor. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dienst. 

Voor het overige verstrekt Yesu Curls alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

 

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maakt Yesu Curls gebruik van een beveiligde verbinding via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), herkenbaar aan het slotje in je browser. Ook maken wij gebruik van back- ups op externe locatie. Wij instrueren onze medewerkers ten aanzien van een goede beveiliging van hun apparaten en het gebruik van veilige login-methoden. Incidenteel voeren wij een penetratie-test uit om te onderzoeken of er kwetsbaarheden te vinden zijn.

Yesu Curls neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yesucurls.com

 

6. Welke rechten heeft u ? 

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yesu Curls en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yesucurls.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 

 

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yesu Curls wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijlage geïntegreerde diensten

Naam

Doel

Provider

Privacybeleid

Google Analytics

Website analytics service

Google

https://policies.google.com/privacy (afmelden)

 

Google Sign-In

Auto sign-in

Google

https://policies.google.com/privacy

 

Google Cloud Platform

Cloud hosting, file storage and machine translation

Google

https://cloud.google.com/security/privacy/

 

Facebook

Auto sign-in and Ads

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Vimeo

Website video uploads

Vimeo, Inc.

https://vimeo.com/privacy

 

Mandrill

Email delivery

Mailchimp by The Rocket Science Group, LLC

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

TransIP

VPS servers

TransIP B.V.

https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/

 

Amazon S3 Ireland

File storage and backups

Amazon.com, Inc.

https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/

 

Openprovider

Domain registration

OpenProvider B.V.

https://www.openprovider.nl/algemene-voorwaarden/

 

Moneybird

Invoicing

Moneybird B.V.

https://www.moneybird.com/nl/privacy/

 

Messagebird

Text Notifications

Messagebird B.V.

https://www.messagebird.com/privacy/

 

CM / Docdata Payment

Payment provider

Docdata Payments B.V.

Terms and conditions Docdata

Freshdesk

Helpdesk software

Freshworks Inc.

https://www.freshworks.com/privacy/

 

Mailchannels

Spam Filtering

MailChannels

https://www.mailchannels.com/privacy-policy/

 

Sentry

Application monitoring

Functional Software, Inc.

https://sentry.io/privacy/

 

DataDog

Application monitoring

DataDog

https://www.datadoghq.com/legal/privacy/