Disclaimer

DISCLAIMER

 

1. Gebruik van de website www.yesucurls.com

De informatie die via de website verschaft wordt, is slechts algemeen van aard en slechts bedoeld voor informatieve en promotionele doeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig en met gebruik van betrouwbare bronnen is samengesteld, staat Yesu Curls niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud. Yesu Curls neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor directe of indirecte schade die mogelijkerwijs is ontstaan door de inhoud van de website. Ook bieden wij geen garantie voor het feilloos en ononderbroken functioneren van de website.

 

2. Informatie van derden

Het kan voorkomen dat er op de website van Yesu Curls links naar websites van derden staan. Ook hierbij aanvaardt Yesu Curls geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van desbetreffende website(s). Yesu Curls behoudt zich dan ook te allen tijde het recht om de door derden aangeboden informatie op de eigen website te wijzigen en/of te verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het beleid van het bedrijf.

 

3. Gebruik van informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, de lay-out, grafisch materiaal, foto’s en logo’s berusten bij Yesu Curls. De website is speciaal ontworpen voor Yesu Curls en mag onder geen enkele omstandigheid worden nagemaakt of gekopieerd, waardoor op welke wijze dan ook verwarring tussen een ander bedrijf en Glow Yesu Curls zou kunnen ontstaan. Het is dan ook niet toegestaan om informatie van de website over te kopiëren, te downloaden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yesu Curls. Informatie op deze website mag daarentegen wel afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

 

4. Wijzigingen

Yesu Curls heeft het recht om de aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

 

5. Toepasselijk recht

Op deze website, inclusief disclaimer, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het onderdeel van de branche waarin Yesu Curls opereert.